Müzik Etkinlikleri Pazarlamasıü Etkinlik planlama ve yönetimi

ü Staratejik sponsorluk yönetimi